Mascha's Rapala Shad Rap 7 Collection
Moje sbírka / My collection | Blog  Czech | Na prodej / For sale | Přání / Wishlist | O mně / About me

UV bright

UV Shad Raps

Vnímání barev zajištují zrakové pigmenty obsažené v tzv. čípcích. Evolučně lze vysledovat existenci čtyř opsinů citlivých na různé vlnové déky u prvních obratlovců, z nichž maximální absorpce jednoho z nich byla v oblasti UV záření. Ačkoliv u savců se tyto čtyři typy čípků nedochovaly, ptáci, někeří plazi a ryby si schopnost tetrachromatického vidění zachovali včetně citlivosti na UVA záření.

UVA záření (315 – 400 nm) tvoří asi 99 % UV záření, které dopadne na zemský povrch. Pro mnoho živočichů zahrnující ryby, ptáky a hmyz je spektrum vidění oproti člověku rozšířeno právě o UVA oblast.

Existuje studie (Muir Eaton 2005) 139 druhů ptáků, u kterých vypadala jednotlivá pohlaví pro lidského pozorovatele stejně. Na základě výpočtů vlnových délek světla odrážejícího se od peří bylo zjištěno, že u více než 90% těchto druhů vidí oko ptáka díky vnímání UV rozdíly mezi samci a samicemi, které ornitolog vlastním okem nikdy nezaznamená. Podle studie rybího oka lze odvozovat, že u ryb může být vnímání UV světla podobné.

Velmi častým omylem je zaměňování UV nátěrů za fluorescenční nebo fosforescenční nátěry. UV nátěr odráží ve zvýšené míře UV světlo, které na povrch dopadá (a které my nevnímáme), zatímco fluorescenční a fosforescenční nátěry po nasvícení (tzv. exitaci) sami vydávají světlo v pro nás viditelném spektru. Fluorescenční záření je velmi krátké (zlomky vteřiny), fosforescenční záření může trvat i několik minut (o svítících rapalách více zde).

UV nástrahy tedy samy nesvítí, ale využívají odražené UV paprsky, které ryby umí vnímat. Trochu sporné je však používání UV nástrah při setmění a snížené viditelnosti. S klesajícím úhlem slunečních paprsků totiž klesá množství UV záření pod hladinou exponencionálně. A při zatažené obloze mraky odfiltrují se světla až 40% UV záření ještě dříve, než dopadne na hladinu. Množství UV paprsků je tedy s klesající intenzitou slunečního světla a zároveň s rostoucí hloubkou minimum.

Údajný úspěch UV barvy na rybářských nástrahách je založen na tom, že její povrch odráží maximum ultrafialového záření. Bohužel nedokážeme lidským okem ověřit, jestli tyto barvy skutečně vnímají ryby pod vodou jinak než běžné odstíny. Zajímavé je, že ani Rapala samotná (a žádný z jiných výrobců UV nástrah) nedělá této techologii prakticky žádnou reklamu. Proč? Bojí se dotazů na množství UV ve vodě?

UV Shad Raps

Nicméně, moje praktické pokusy s UV lampou jsou velmi zajímavé (viz foto vpravo, foceno v UV osvětlení). I když nedokážu přesně nasimulovat podmínky a vidění ryb, tak je pravda, že některé barvy vykazují pod UV lampou extrémní odrazivost paprsků. Nástrahy úplně září. I malé množství UV paprsků z utlumené lampy dokáže některé nástrahy doslova rozsvítit. Pod UV lampou jsem zaznamenal vysokou barevnou reflexnost nejen u UV nástrah, ale u většiny těch, které používají žlutou, oranžovou a fluozelenou barvu nástřiku. Ovšem ne všechny barvy se chovají stejně, například žlutá použitá na barvě Blue Shiner je v UV neviditelná.

Rapala vydala nástrahy s UV nátěry nejprve na modelu Count Down a o rok později (2013) i na Shad Rapech a to ve třech variantách - Green, Orange a Pink Tiger. Vzory se ve viditelném spektru liší jen odstínem, v čistém UV spektru jsou údajně téměř identické. Barvy GTU a OTU jsou dodnes na výrobním programu a uváděny v katalozích, barva PTU už se nedělá. Bohužel krásnou perleťově čistě bílou barvu PRLU (Pearl UV) vydala Rapala pouze na modelu Original Floating a barvu PHU (Pink Head UV) na Magnumech.

Moje UV shadrapy:

Green Tiger UV (GTU)

Green Tiger UV (GTU)

EAN: 0 22677 21162 6

2013, Estonia

Barvy s UV úpravou byly na shadrapách uvedeny v roce 2013. Kromě zeleného tygra to byly ještě tygr oranžový a růžový.

Orange Tiger UV (OTU)

Orange Tiger UV (OTU)

EAN: 0 22677 21163 3

2013, Estonia

V roce 2013 Rapala vydala u Shad Rapů novinku - tři barvy s UV úpravou, údajně využívající širší barevné spektrum vnímání ryb.

Pink Tiger UV (PTU)

Pink Tiger UV (PTU)

EAN: 0 22677 21164 0

2013, Estonia

Poslední z trojice UV barev na Shad Rapách, barva, která se ve výrobě moc dlouho neohřála - růžový tigr.


Moje sbírka / My collection | Blog  Czech | Na prodej / For sale | Přání / Wishlist | O mně / About me